Om mine værker 

De historiske temaer er gennemgående i mine værker og jeg synes det er interessant at arbejde med kontraster og spændingsfeltet imellem to modsætninger. Derfor tager jeg ofte fat i historiske skævvridninger, i magtstrukturer og sociale lag.  Ved at lægger et historisk filter over mine værker, kan jeg undersøge hvordan uligheder og medfødte privilegier, løber som spor igennem tiden og samtidig se på hvordan historien påvirker vores liv i dag og ud i fremtiden.

Mine værker er installationer, sat sammen af forskellige materialer (pap, stof, træ, jern...) hvorpå jeg maler portrætter, genstande, landskaber og interiør. Jeg bygger dem op i forskellige kompositioner, hvor flader og tredimensionelle former sættes sammen.  Udtrykket er råt, og jeg arbejder oftest intuitivt, hurtigt og spontant. Inspirationen til mine malerier finder jeg i gamle fotografier fra nettet. Ved at placere portrætter, genstande og landskaber i forbindelse med hinanden opstår forbindelser, dynamikker og modsætninger.

Jeg vil gerne fortælle skæbnes fortællinger, historier hvor der er noget på spil. Som beskuer må man gerne stoppe op og tænke; ” hvad er der sket her?”.  Som en uløst mordgåde eller forsvindingssag, som skal løses, men med en masse manglende brikker.

 

Anna Seeberg Braun 

Juni 2018